Powrót

50 lecie

Dnia 19 lutego 1971 roku odbył się Zjazd Założycielski Oddziału Uczelnianego PTTK  przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Od tego czasu minęło już ponad 50 lat.
4 listopada 2021 roku świętowaliśmy jubileusz w SCK "Mrowisko". Poniżej zamieścimy materiały 50-lecia:

PREZENTACJA JUBILEUSZOWA
MONOGRAFIA JUBILEUSZOWA
ARKUSZ ZBIORCZY KÓŁ I KLUBÓW PTTK
ARKUSZ ZBIORCZY WŁADZ OU PTTK
ARKUSZ ZBIORCZY WYDAWNICTW OU PTTK
FOTOGRAFIE